Trước khi trở thành Liên Minh OKVIP, kênh truyền thông và giải trí đã có một lịch sử huy hoàng dưới tên công ty Taipei101. Xuất phát từ Singapore, công ty này đã khởi đầu vào ngày 6 tháng 6 năm 2006. Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của họ đã đưa họ vượt qua biên giới quốc gia và mở rộng tới Campuchia. Tháng 5 năm 2023 đánh dấu một bước quan trọng khi Taipei101 chính thức sáp nhập với chi nhánh tại Campuchia để hình thành một mô hình tập đoàn mới mạnh mẽ - Liên Minh OKVIP.
#okvipzcom #okvip...  more