Sống ở nước ngoài

Khi bạn di chuyển ra nước ngoài, bạn thường tách khỏi hệ thống hỗ trợ của mình. Trong những khoảnh khắc này, bạn có thể tìm hiểu về kiến thức và khoảng cách kỹ năng khác nhau mà bạn không biết bạn có. Ví dụ, bạn có thể nhận ra rằng bạn không biết cách nấu bữa ăn yêu thích của bạn hoặc theo dõi ngân sách hàng tháng của bạn. Sống ở nước ngoài khiến chúng ta học được những kỹ năng mới không cần thiết, giúp chúng ta độc lập hơn. Bạn đã bao giờ nghĩ về cuộc sống ở nước ngoài ??
gred44 on January 23 at 03:57 AM in Technical questions about Flokii
2 Answer(s)
Hiểu biết về một nền văn hóa khác có thể mang lại cho bạn một góc nhìn mới khi bạn học hỏi từ những người khác và cởi mở về những cách sống khác nhau sẽ giúp xây dựng lòng khoan dung trong xã hội. Di chuyển ra nước ngoài có thể dạy chúng ta hiểu quan điểm của nhau, ngay cả khi chúng ta không đồng ý với họ.
dasert on January 25 at 02:29 AM
Chắc chắn không có trải nghiệm nào khác sẽ thử thách bạn như việc đến một địa điểm mới và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đó mới là phần thú vị. Trải nghiệm mới, bạn bè mới, kỉ niệm mới. Nếu bạn muốn có một con người mới, chuyển đến một quốc gia là một cách tuyệt vời để làm điều đó. Tôi đang suy nghĩ về việc chuyển đến Canada trong tương lai gần. Vì vậy, tôi theo dõi thông tin về Global Citizen chương trình đầu tư định cư canada
taker on January 25 at 01:51 AM